Installatie van laadinfra in een parkeergarage

Met de groei van het aantal elektrische auto’s komt ook een groeiende vraag naar laadpunten. Hiervoor koos de gemeente Haarlem onlangs voor uitbreiding van de laadplekken in de parkeergarage Raaks.

Laadpunt voor elektrisch voertuig

In gesprek met de proces manager van de gemeente Haarlem over de installatie van laadpunten

Bij de installatie van laadcapaciteit in een parkeergarages komt meer kijken dan alleen het plaatsen van de laadpalen. We spraken hierover met Lodewijk Kamstra, proces manager in de gemeente Haarlem. In ons gesprek hadden we het over de toenemende vraag naar laadcapaciteit. Daarnaast spraken we over de uitdaging die komt kijken bij de installatie van laadpalen in een ondergrondse parkeergarages.

Groeiend aantal elektrische voertuigen in het straatbeeld

Een groeiend aantal mensen is in het bezit van een elektrisch voertuig. Hierdoor krijgt de gemeente Haarlem steeds meer verzoeken voor publieke laadpunten. Naast de voorziening op straat, heeft de gemeente Haarlem ook te maken met de vraag naar laadcapaciteit in parkeergarages. Om tegemoet te komen aan de vraag, van bezoekers en abonnementhouders, heeft de gemeente Haarlem gekozen om de laadcapaciteit uit te breiden in de ondergrondse parkeergarage Raaks.

Uitbreiding laadcapaciteit

De gemeente Haarlem wil meer laadcapaciteit gaan voorzien voor de gebruikers. Om tegemoet te komen aan de vraag die nu heerst heeft de gemeente Haarlem gekeken naar de parkeergarage waar de druk het hoogst is. Dit bleek parkeergarage Raaks te zijn. Daarbij heeft EV-Ready naast de installatie van nieuwe laadpalen ook de oude laadpalen vervangen.

Monteur installeert een laadpaal in een ondergrondse parkeergarage

Laadpunten in parkeergarages

Na de installatie van de laadpalen in parkeergarage Raaks gaat de gemeente Haarlem zich verder oriënteren en brengt daarbij de diverse mogelijkheden in kaart. In een grootschalig project zal gekeken worden naar verdere uitbreiding van de laadpunten. Bij de realisatie van het grootschalige project komt veel kijken en is vaak een lange adem nodig.

Zo zijn aanbestedingen complex en kunnen ze een lange doorlooptijd hebben, mede doordat er rekening gehouden moet worden met diverse betrokkenen.

Laadpunt in ondergrondse pakeergarage

Bij parkeergarages moet goed gekeken worden of er constructieve aanpassingen nodig zijn. Daarbij moet ook altijd onderzocht worden welke maatregelen omtrent brandpreventie noodzakelijk zijn.

Zo moeten de brandveiligheidseisen per parkeergarage worden bekeken. Bij een ondergrondse parkeergarage wordt vaak gekozen voor laadvoorziening op de onderste verdieping. Daarentegen kan bij een bovengrondse parkeergarage de bovenste verdieping mogelijk de veiligste locatie zijn. Echter heb je daar weer rekening te houden met weersomstandigheden, die impact kunnen hebben op de levensduur van de apparatuur. Al met al een complex vraagstuk om te beantwoorden.

Elektrische voertuigen en brandveiligheid in parkeergarages

Bij een nieuwe technologie zoals een elektrisch voertuig is het moeilijk om gelijk vanaf de start te weten wat de beste manier is om het voertuig te blussen. Voor diverse instanties zit hier een leercurve in, om te leren hoe er om gegaan moet worden met bijvoorbeeld een brandend voertuig in een ondergrondse parkeerplaats.

In parkeergarage Raaks ging de voorkeur van de veiligheidsregio Kennemerland eerst uit naar het plaatsen van laadpalen zo dicht mogelijk bij de in- en uitritten. Nieuwe inzichten bieden echter ook ruimte voor andere scenario’s en blusoplossingen waardoor de onderste verdieping nu ook als mogelijkheid wordt gezien.

Laadpalen CBR

EV-Ready aan de slag voor CBR: 58 locaties van laadpalen voorzien

Baas B.V. heeft opdracht gekregen om alle examen- en leslocaties van het CBR van
laadinfra te voorzien. ‘Het is goed dat het CBR ook deze stap zet. Ook wij moeten mee in de energietransitie’, zegt directeur bedrijfsvoering Jan Jurgen Huizing van het CBR. EV-Ready – powered by Baas, zal deze opdracht uitvoeren.

Lees meer »