Realisatie laadinfra

Hoe realiseer je een duurzame en toekomstbestendige laadoplossing?

Bij het opzetten van laadinfra moet je naar diverse zaken kijken. Wij bespreken de realisatie van laadinfra hieronder in vier stappen.

Creëer duurzame en toekomstbestendige laadinfra

Eén of twee laadpalen aanleggen op je locatie is één ding. Een toekomstbestendig en schaalbaar laadnetwerk is een andere zaak. Om het overzichtelijk te houden hebben we dit traject opgedeeld in vier stappen.

Tijdens de inventarisatie, van de huidige en gewenste situatie, stel je een mobiliteitsprofiel op. Het mobiliteitsprofiel geeft inzicht in de oplopende energiebehoefte bij een groter groeiend elektrisch wagenpark. Die oplopende energiebehoefte moet aansluiten bij de beschikbare e-capaciteit. Met deze informatie wordt een laadprofiel opgesteld. Hiermee wordt de best passende laadinfrastructuur voor je organisatie ontworpen.

Belangrijke vragen tijdens de inventarisatiefase

 • Hoeveel auto’s worden op de locatie opgeladen, per dag?
 • Op welke tijdstippen wordt er geladen?
 • Laden de medewerkers op de bedrijfslocatie? Of laden ze meer onderweg, of thuis?
 • Zijn de medewerkers de hele dag op kantoor? Of zijn ze vaker kort op de locatie aanwezig?
 • Wat is de duurzaamheidsvisie van de organisatie?

Met het mobiliteitsprofiel heb je duidelijkheid gekregen over het aantal laadpunten dat in de toekomst gerealiseerd moet worden. Tijdens de planningsfase kijk je of de gewenste uitbreiding haalbaar is, op de bestaande netcapaciteit. Ook al begin je klein, het is goed om je bewust te zijn van de benodigde groei. Daarmee voorkom je onnodig dubbel werk.

Belangrijke vragen tijdens de planningsfase

 • Zijn de groepenkasten voldoende toegerust om de toekomstige groei op te vangen?
 • Kan de bestaande bekabeling de groeiende vermogensvraag transporteren?
 • Maken de bestaande laadpalen gebruik van open source soft- en hardware?

Tijdens deze fase voeren wij een technische schouw uit. Hierbij wordt het plan in detail doorlopen, in relatie tot de aanwezige installatie en de gewenste infrastructuur. Vanuit deze informatie kan een passend advies en offerte opgemaakt worden.

Belangrijke vragen tijdens de ontwerpfase

 • Waar wil je de laadpalen realiseren?
 • Wil je de laadpalen in eigen beheer?

Aan de hand van een goedgekeurd ontwerp worden alle voorbereidingen getroffen door het projectteam van EV-Ready. Van stakeholdermanagement, omgevingsmanagement tot en met de planning. Wij ontzorgen je volledig bij de realisatie van de laadinfrastructuur. Na de realisatie worden de laadpalen in bedrijf gesteld en direct werkbaar opgeleverd.

Belangrijke vragen tijdens het realiseren van laadinfra

 • Wanneer wil je de installatie laten plaatsvinden?
 • Wie zijn de contactpersonen op de locatie? Zijn deze tijdens de installatie aanwezig/bereikbaar?
 • Welke medewerkers hebben uitleg nodig over het gebruik van de laadpalen?

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden op jouw locatie?