Laadpaalbeheer

Hoe zorg je voor laadpaalbeheer?

Naast het plaatsen van laadpalen is het belangrijk dat ze operationeel blijven. Met goed onderhoud verminder je de kans op storingen. ……lorem ipsum…….

Laadbeheeroplossing

Via een laadbeheeroplossing kan inzicht verkregen worden in de status en laadsessies van de laadpalen.
Het is daarbij mogelijk om de prestaties van de elektrische laders op verschillende niveaus in te richten en te organiseren. We richten samen de meest optimale backoffice in, passend bij jullie situatie en wensen.

Servicecontract

Een servicecontract, voor regulier en preventief onderhoud, biedt de beste bescherming tegen onverwachte storingen van uw lader. In het servicecontract is opgenomen dat jullie onze technische helpdesk altijd rechtstreeks kunnen bereiken. Bij een storing zorgen we ervoor dat op dezelfde dag hulp wordt geboden door onze experts.

Als onderdeel van het servicecontract komen we jaarlijks op de locatie langs voor een controle van de lader, de infrastructuur en voor een software-update.

Load Balancing van het laadstation

Load Balancing, oftewel vermogensverdeling, houdt in dat het laadstation zelf de beschikbare energie verdeelt over de voertuigen die worden geladen. De laadpaal analyseert hoeveel vermogen beschikbaar is en hoeveel de elektrische voertuigen nodig hebben voor hun laadsessie.

Elektrische auto’s worden doorgaans met hoog vermogen geladen. Wanneer meerdere elektrische voertuigen tegelijkertijd worden aangesloten heeft dit een behoorlijke impact op de elektrische installatie.

Met slimme elektronica in de laadstations wordt het vermogen verdeeld, dit gebeurt op basis van de maximale capaciteit. Hiermee kunnen elektrische auto’s altijd worden geladen, zelfs als de elektrische installatie een beperkte capaciteit heeft. Het resultaat is een veilige laadsituatie zonder dat geïnvesteerd hoeft te worden in een zware, kostbare aansluiting.

Smart Charging 2.0 – local smart charging

Wanneer het nodig is dat de energie verdeeld wordt over meerdere laadstations op een beperkte lokale aansluiting (of binnen een groep of veld) dan kan EV-Ready Local Smart Charging aanbieden.

Hiermee kan een maximaal aantal laadstations aangesloten worden op een aansluiting met een beperkte capaciteit, tegen minimale kosten. De stroom van de netaansluiting wordt optimaal verdeeld over de auto’s en het bedrijfspand, zonder dat het invloed heeft op hoe er geladen wordt.

Bij Smart Charging 2.0 krijgt het verbruik van het bedrijfspand voorrang op de laadstations.

Smart Charging 3.0 – cloud based smart charging

Bij Smart Charging 3.0 wordt op een slimme manier de energie verdeeld over een groot aantal laadstation.

De variabele capaciteit beweegt mee met de rest van de apparatuur en de capaciteit van het transformatorstation. Het is daarbij mogelijk om de te laden op basis van variabele energieprijzen of het aanbod van lokale duurzame energie.

Met Smart Charging 3.0 kunnen er vijf tot tien keer meer auto’s opgeladen worden op dezelfde aansluiting en dus voor dezelfde aansluitingskosten.

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden op jouw locatie?

Ontdek wat de mogelijkheden van laadinfra zijn op jouw bedrijfslocatie. Vraag vandaag nog een offerte aan voor een laadoplossing, op maat.