Hoe bepaal je wat de juiste laadinfrastructuur is?

In de onderstaande afbeelding is te zien hoe meerdere malen per dag de vraag naar stroom, als gevolg van het opladen van auto’s, boven de contractcapaciteit uitkomt. Het gevolg van dit piekverbruik is dat de netbeheerder extra kosten in rekening brengt of dat er naar een structureel hogere contractcapaciteit bij de netbeheerder overgestapt moet worden, wat uiteraard duurder is.

Hieronder dezelfde casus, maar dan met daarin Smart Charging toegepast:

Benodigde e-capaciteit om te voorzien in de laadbehoefte op basis van laadprofiel

Het mobiliteitsprofiel helpt inzicht te geven in de oplopende energiebehoefte bij een groter groeiend elektrisch wagenpark. Die oplopende energiebehoefte moet gematcht worden met de (dynamische) elektrische capaciteit die er al is. Vervolgens kan er gekeken worden hoeveel laadpunten er gerealiseerd kunnen worden op deze capaciteit. Waarbij rekening wordt gehouden met voldoende ‘quality of service’ voor de EV-rijder en wanneer er tegen een grens opgelopen wordt; de zogenoemde bottlenecks. Die grens kan vaak een eind verlegd worden door de juiste Smart Chargingtechnologie te gebruiken. Toch zal ook daarmee op de meeste plekken, uiteindelijk, tegen een grens aangelopen worden. De bottlenecks en bijpassende oplossingen die op dat moment geschikt zijn (denk aan bijvoorbeeld een netuitbreiding of het plaatsen van batterijen), kunnen nu al in kaart gebracht worden, zodat die oplossingen op tijd gebudgetteerd, aangevraagd en gerealiseerd kunnen worden.

Simlockvrije laadpalen en softwarebackend

Veel laadpalen zijn vendorlocked, wat inhoudt dat je met deze laadpalen altijd aan dezelfde leverancier vast zit, ook als je niet (meer) tevreden bent. Wij zien dat dit besef nu groeit onder de facilitair managers en wagenparkbeheerders en dat zij dit graag anders zien.

Het locken van hardware is een methode die we kennen van onder andere mobiele telefoons. Providers van mobiele telefoons verkochten een toestel in combinatie met hun eigen telefoonabonnement. Aan het einde van de contractperiode stond de abonnementshouder voor de keuze om een nieuw abonnement af te sluiten, waarbij het toestel zo gelockt was dat dat alleen bij diezelfde leverancier kon. De Europese Unie heeft dat met regelgeving aangepakt, maar het kan nog even duren voordat de wetgeving in de Unie dat ook voor ‘laadpalenland’ geregeld heeft. Daarbij: het vervangen van laadpalen is complexer dan het overstappen naar een andere mobiele telefoon.

Charge Point Operators (CPO’s) locken hun laadpalen, zodat ook het zelf ontwikkelde backend (het abonnement om de laadpaal in dienst te hebben en houden) afgenomen moet worden en niet die van een andere aanbieder. Zo slaat de CPO dus twee vliegen in een klap en ben je als eindklant vendorlocked.

In de gesprekken die wij met onze klanten hebben, horen we vrijwel altijd de wens om zelf te kunnen kiezen wie de backendleverancier is. Het zelf kunnen kiezen van backendsoftware geeft vrijheid in de toekomst om het backend af te stemmen op de eigen wensen. Mocht na de contracttermijn blijken dat een ander backendleverancier beter past bij de organisatie, dan kan je daarnaartoe overstappen. Wij geloven sterk dat je in beginsel altijd moet kiezen voor open hardware en open software, zodat je als klant nooit vendorlocked bent.

Vrijheid in opschalen met doordacht plan en technische voorbereiding

Toekomstig handelingsperspectief en vrijheid in de keuze voor de laadinfrastructurele oplossing die past bij jouw organisatie begint bij een goed doordacht plan en de technische voorbereidingen treffen die daarbij passen. De basisinfrastructuur moet op orde zijn, denk hierbij aan: de groepenkasten moeten voldoende toegerust zijn om de groei op te vangen en de bekabeling moet de juiste dikte hebben om de groeiende vermogensvraag te transporteren. En de hardware moet dus open zijn, zodat (deel)oplossingen voor je bottlenecks (zoals batterijen, zonnepanelen) op basis van open standaarden geïntegreerd worden op het moment dat ze nodig zijn.

Bezit versus gebruik

Lang is het kopen van laadpalen de enige vorm geweest die op de markt werd aangeboden. Inmiddels zijn er alternatieve modellen, waar er bij de aanschaf van laadpalen niet direct een cash out plaatsvindt. Denk bijvoorbeeld aan het afrekenen op basis van de hoeveelheid kWh of charging-as-a-service. Het belangrijkste verschil is dat je geen eigenaar wordt van de laadpalen, maar betaalt voor het gebruik hiervan. Afhankelijk van de situatie (in combinatie met het plan zoals hierboven is aangegeven) kan het bezitten of een gebruiksovereenkomst voor gebruik van laadpalen het beste passen bij de behoefte van de organisatie. Hieronder worden de meest voorkomende varianten toegelicht.

Charging-as-a-service

Abonnementsmodellen zijn in een aantal branches al jaren succesvol. Denk hierbij aan toegang tot een ruime bibliotheek aan content voor een vast bedrag per maand, of de maandelijkse thuisbezorging van scheermesjes en aanverwante producten. Het ontzorgen van de gebruiker tegen een vaste vergoeding staat hierin centraal. Dit model wordt steeds vaker toegepast op laadinfrastructuur. Voor een vast bedrag per maand worden laadpunten inclusief installatie, beheer en onderhoud aangeboden om klanten te ontzorgen in hun laadvraagstuk.

Kopen

De twee bovenstaande modellen kunnen interessant zijn. Wie wil er niet tegen lage kosten laadpalen hebben?! Echter zijn er voldoende redenen om laadpalen te kopen. De kWh en charging-as-a-service zijn er op gericht om de opstartkosten zo laag mogelijk te houden. Wanneer er wordt gekeken naar de business case van beiden, is het de bedoeling dat aan het einde van de contractduur de aanbieder een positief resultaat behaalt. Kortom, het kan lonen om laadpalen te kopen.

Onlangs hadden wij een gesprek met facilitair manager van een middelgrote organisatie die vertelde dat zijn voorkeur uitgaat naar het kopen van laadpalen. Zijn organisatie heeft een twintigtal vestigingen die zij huren. De kleine lettertjes van de huurovereenkomsten lopen dusdanig uiteen dat het voor hem onoverzichtelijk is wat nu wel en niet per locatie mogelijk is in het uitbesteden van de laadinfrastructuur. Door de laadpalen te kopen is hij financieel voordeliger uit (mede door de gunstige subsidieregelingen) en geeft hij zichzelf de vrijheid om te doen en laten met de laadpalen wat hij wil.

Kortom:

Begin met het maken van een plan. Hoe ziet het mobiliteitsprofiel er nu uit en hoe ontwikkelt dit zich de komende jaren? Bepaal hoeveel laadpalen je nodig hebt en onderzoek hoe Smart Charging helpt om de juiste slimme laadinfrastructuur te realiseren. Welk merk en type nietgelockte laadpaal past het beste bij jouw vraag? En, aan welke eisen moet het backend voldoen? Zet de verwachte energievraag voor het laden af tegen de beschikbare elektrische capaciteit van de netaansluiting bij jouw pand(en). Maak vervolgens een strategie hoe het aantal laadpalen vergroot kan worden.

Bij het kopen van de laadpalen is het tevens raadzaam om te onderzoeken welke technische werkzaamheden alvast voorbereid kunnen worden richting de toekomstige uitbreiding. Door deze werkzaamheden direct uit te voeren kun je uiteindelijk een kostenbesparing realiseren.

Dit artikel vindt u mogelijk
ook interessant.

Maandag® is een samenwerking aangegaan met EV-Ready. EV-Ready voorziet de verschillende vestigingen van laadpunten en plaatst ook thuislaadpunten bij medewerkers. Er is echter één maar: Maandag® bezit geen panden, maar huurt met name in alle grote steden.

Lees meer

Dit artikel vindt u mogelijk
ook interessant.

Maandag® is een samenwerking aangegaan met EV-Ready. EV-Ready voorziet de verschillende vestigingen van laadpunten en plaatst ook thuislaadpunten bij medewerkers. Er is echter één maar: Maandag® bezit geen panden, maar huurt met name in alle grote steden.

Lees meer