Onze aanpak

Inventarisatie & afstemming

Huidige en gewenste situatie in kaart brengen. Door het verzamelen van o.a. data van het wagenpark, bestaande (laad)infrastructuur en energieprofiel(en) van pand(en).

Doorrekening & planvorming

Middels het EV-readyrekenmodel het plan doorrekenen: Total Cost of Ownership, reductie CO2-emissie, toename energiebehoefte en extra benodigde laadcapaciteit.

Ontwerp & goedkeuring

Het vaststellen van uitgangspunten met stakeholders; facility manager, EV-rijders en wagenparkbeheerder. Detail engineering wordt uitgevoerd door onze experts.

Realisatie & oplevering

Voor realisatie kiest EV-ready altijd voor veiligheid, betrouwbaarheid en expertise. Onze preferred partner daarbij is Baas BV. Met meer dan 100 jaar ervaring en 600 experts in dienst is realisatie van laadinfrastructuur bij Baas altijd in goede handen.

Inventarisatie
& afstemming

Fiscale voordelen en persoonlijke overtuiging om elektrisch te rijden zorgen ervoor dat het aantal elektrische auto’s toeneemt. Wat is de visie van de organisatie? Hoeveel kilometers laden uw collega’s bij jullie zakelijke locaties, bij hen thuis en onderweg? En op welke tijdstippen? Hoeveel procent van het wagenpark is overdag op locatie? En hoe verschilt dat per dag? Zijn ze de hele dag op kantoor of vaak maar een paar uur en dan weer weg?

De optelsom van dit soort zaken geeft uw organisatie een specifiek mobiliteitsprofiel waar een laadprofiel op te baseren is. Aan de hand van dit laadprofiel (oplopend in de tijd) kun u de best passende laadinfrastructuur voor uw organisatie ontwerpen. Het mobiliteitsprofiel geeft inzicht in de (oplopende) energiebehoefte bij een groter groeiend elektrisch wagenpark. Die oplopende energiebehoefte moet gematcht worden met de beschikbare e-capaciteit die er is.

Doorrekening
& planvorming

Toekomstig handelingsperspectief en vrijheid in de keuze voor de laadinfrastructurele oplossing die past bij uw organisatie begint bij een goed doordacht plan, inclusief de technische voorbereidingen treffen die daarbij passen. Op basis van het mobiliteitsprofiel kan er gekeken worden hoeveel laadpunten er gerealiseerd kunnen worden op deze e-capaciteit, rekening houdend met voldoende ‘quality of service’ voor de EV-rijder.

De basisinfrastructuur moet op orde zijn, denk hierbij aan: de groepenkast(en) moeten voldoende toegerust zijn om de groei op te vangen, de bekabeling moet de juiste dikte hebben om de groeiende vermogensvraag te transporteren en de hardware moet open zijn. Dat is ook belangrijk voor een functioneel Smart Charging systeem.

Maar ergens is er een grens: de zogenoemde bottlenecks, zoals batterijen, zonnepanelen, wel of niet gecombineerd met netuitbreiding. Die grens kan vaak een (heel!) eind verlegd worden door de juiste Smart Chargingtechnologie te gebruiken. Maar ook daarmee zal er op de meeste plekken tegen een grens aangelopen worden. De bottlenecks en bijpassende oplossingen, die op dat moment geschikt zijn (denk aan bijvoorbeeld een netuitbreiding of batterijen plaatsen), kunnen nu al in kaart gebracht worden, zodat die oplossingen op tijd gebudgetteerd en gerealiseerd kunnen worden.

Ontwerp
& goedkeuring

Op basis van alle gegevens wordt er altijd op locatie een technische schouw uitgevoerd om het plan in detail door te lopen in relatie tot uw installatie en infrastructuur. Het plan wordt volledig getoetst op mogelijkheden, inclusief de definitieve bepaling van de meest optimale plek voor de laadpalen (en mogelijk nog buitenkasten ten behoeve van de energievoorziening).

Gebaseerd op de eigen situatie maakt u de keuze of u eigen laadpalen wilt plaatsen of liever een andere vorm voor de laadvoorziening wilt afnemen. Na de schouw kan EV-Ready de meest optimale keuzes voorleggen.

Realisatie
& oplevering

Samen met onze partners is EV-Ready in staat u volledig te ontzorgen in de realisatie van laadinfrastructuur. Op basis van een goedgekeurd ontwerp worden alle voorbereidingen door het projectteam uitgevoerd. Van stakeholdermanagement, omgevingsmanagement tot en met de planning. Samen met u bepalen we de beste uitvoeringsperiode. Door de werkzaamheden op locatie zo efficiënt mogelijk te organiseren (en veelal voorbereidend werk in onze eigen werkplaats uit te voeren), zorgen we voor zo weinig mogelijk hinder op uw locatie (en voor medewerkers en bezoekers). Na realisatie worden de laadpalen in bedrijf gesteld en direct werkbaar opgeleverd.

Wat klanten zeggen over ons

– Aanpak

“EV-Ready geeft een goed beeld van de verandering bij ons groeiend elektrisch wagenpark. Werken met EV-Ready was laagdrempelig en no-nonsense.”

– Gerarld van de Vijfelijke, Coördinator Facilitaire Zaken, Kuijpers

“EV-Ready geeft ons inzicht in de groei in energievraag van elektrische auto’s, en laadtechnologie die past bij de specifieke situatie van Nature’s Pride. Hierdoor is duidelijk welke stappen we nu en in de komende jaren moeten zetten.”

– Peter Fortuin, Facility Manager, Nature’s Pride

Start vandaag nog met de ideale laadoplossing

Onze partners